Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

İMÜ TIP FAKÜLTESİ TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI ANKETİ (İNTÖRNLÜK SONRASI)


Sevgili öğrenciler, Bu anketin amacı, sunulan tıp eğitiminin niteliğinin geliştirilmesinde öğrencilerimizin desteğini almaktır. Tamamladığınız stajı, aşağıdaki ölçütlere göre, kimliğinizi belirtmeden, kişisel gözlem ve algılarınızla değerlendirme yapmanız; verilerin geçerliliği, güvenilirliği ve eğitim programına sağlayacağı katkı açısından çok önemlidir. Verdiğiniz yanıtlar Fakültemiz tarafından değerlendirilecek ve saklı tutulacaktır. Lütfen, tüm soruları özenle cevaplayınız. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.
Bu ankette 137 soru var.
SORULAR
İsminiz ( Zorunlu değildir. Ancak sonraki düzenlemelerin daha etkin olması için yararlıdır.)

 A.ÖYKÜ ALMA

Genel ve soruna yönelik öykü alabilirim (UÇEP karşılığı 4).

Mental durumu değerlendirebilmesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Psikiyatrik öykü alabilirim (UÇEP karşılığı 3).

B. Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene

Adli olgu muayenesi yapabilirim  (UÇEP karşılığı 3).

Antropometrik ölçümleri yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Baş-boyun ve KBB muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Batın muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Bilinç değerlendirmesi ve ruhsal durum muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Çocuk ve yenidoğan muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Deri muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Digital rektal muayene yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Gebe muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Genel durum ve vital bulguların değerlendiririm (UÇEP karşılığı 4).
Göz, göz dibi muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Jinekolojik muayene yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Kardiyovasküler sistem muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Kas-iskelet sistem muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Meme ve aksiller bölge muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Nörolojik muayene yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Olay yeri incelemesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Ölü muayenesi yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Solunum sistemi muayenesi  yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Ürolojik muayene yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).

C. Kayıt Tutma, Raporlama ve Bildirim

Adli rapor hazırlayabilirim (UÇEP karşılığı 3).

Aydınlatma yapar ve onam alabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Epikriz hazırlayabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Hasta dosyası hazırlayabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Hastaları uygun biçimde sevk edebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Ölüm belgesi düzenleyebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Raporlama ve bildirimi düzenleyebilirim (UÇEP karşılığı 3).
Reçete düzenleyebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Tedaviyi red belgesi hazırlayabilirim (UÇEP karşılığı 4).

D. Laboratuvar Testleri ve İlgili Diğer İşlemler

Biyolojik materyalle çalışma ilkelerini biliyorum (UÇEP karşılığı 4).

Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi nasıl yapıldığını bilirim (UÇEP karşılığı 4).
Dışkı yayması hazırlayabilirim ve mikroskopik inceleme yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Direkt radyografileri okurum ve temel değerlendirebilmeler yaparım (UÇEP karşılığı 3).
EKG çekebilirim ve temel olarak değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 3).
Gaitada gizli kan incelemesi (KİT ile) yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Glukometre ile kan şekeri ölçümü yapabilir ve değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Kanama zamanı ölçümü yapabilirim ve değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Laboratuvar incelemeleri için istek formunu (bilgisayar veya kağıt form) doldurabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Laboratuvar örneğini uygun koşullarda alabilirim ve laboratuvara ulaştırabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Mikroskop kullanabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Mikroskopik inceleme için boyalı-boyasız preparat hazırlayabilirim ve inceleme yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Peak-flow metre kullanabilirim ve değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 3).
Periferik yayma yapabilirim ve değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 3).
Su dezenfeksiyonu yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Su numunesi almayı biliyorum (UÇEP karşılığı 4).
Sularda klor düzeyini belirleyebilirim ve değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 3).
Tam idrar analizi (mikroskopik inceleme dahil) yapabilirim ve değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Tarama ve tanısal amaçlı tetkik sonuçlarını yorumlayabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Transkütan bilüribin ölçme ve değerlendirmeyi biliyorum (UÇEP karşılığı 3).
Vaginal akıntı örneği incelemesi yapabilirim (ürogenital enfeksiyon taraması, taze preparat hazırlama ve bakısı) ve değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 3).

E. Girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamalar

Acil psikiyatrik hastanın stabilizasyonunu yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).

Adli olguları ayırt edilebilirim / yönetilebilirim (UÇEP karşılığı 3).
"Airway" uygulayabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini biliyorum (UÇEP karşılığı 4).
Atel hazırlayabilirim ve uygulayabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Bandaj, turnike uygulayabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Burna ön tampon koyabilirim ve alabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilirim. (persentil eğrileri, Tanner derecelendirmesi (UÇEP karşılığı 4).
Damar yolu açabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Defibrilasyon uygulayabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Delil tanıyabilme/Koruma/Nakil hakkında bilgim var (UÇEP karşılığı 3).
Deri ve yumuşak doku absesi açabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Dış kanamayı durduracak/ sınırlayacak önlemleri alabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Doğum sonrası anne bakımını yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Doğum sonrası bebek bakımı yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
El yıkama yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Entübasyon yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Epizyotomi açabilir ve dikebilirim (UÇEP karşılığı 2).
Galveston oryantasyon skalasını uygulayabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Gebe ve loğusa izlemi yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Glasgow koma skalasını değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Hastadan biyolojik örnek alabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Hastalık / travma şiddet skorlamasını değerlendirebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Hastanın uygun olarak taşınmasını sağlayabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Hastaya koma pozisyonu verebilirim (UÇEP karşılığı 4).
Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Hukuki ehliyeti belirleyebilirim (UÇEP karşılığı 3).
IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
İdrar sondası takabilirim (UÇEP karşılığı 3).
İleri yaşam desteği sağlayabilirim (UÇEP karşılığı 2).
İntihar riskini değerlendirmesini yapabilirim (UÇEP karşılığı 2).
İntihara müdahale edebilirim (UÇEP karşılığı 2).
Kan basıncı ölçümü yapabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Kan transfüzyonu yapabilirim (UÇEP karşılığı 2).
Kapiller kan örneği alabilirim (UÇEP karşılığı 4).
Kene çıkartabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Kötü haber verebilirim (UÇEP karşılığı 3).
Kültür için örnek (kan, idrar, vb) alabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Lavman yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Lomber ponksiyonun nasıl yapıldığını biliyorum(UÇEP karşılığı 1).
Mide yıkayabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Minimental durum muayenesi yapabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Nazogastrik sonda uygulayabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Normal spontan doğum yaptırabilirim(UÇEP karşılığı 2).
Oral, rektal, vajinal ve topikal ilaç uygulamalarını yapabilirim (UÇEP karşılığı 3).
Parasentez yapabilirim(UÇEP karşılığı 2).
Perikardiyosentez yapabilirim(UÇEP karşılığı 1).
Plevral ponksiyon yapabilirim(UÇEP karşılığı 2).
PPD testi uygulayabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Puls oksimetre uygulayabilirim ve değerlendirebilirim(UÇEP karşılığı 3).
Rıza ehliyetini belirleyebilirim(UÇEP karşılığı 3).
Rinne-Weber ve Schwabach testleri uygulayabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Servikal collar (boyunluk) uygulayabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Soğuk zincire uygun koruma ve taşıma sağlayabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Solunum fonksiyon testlerini değerlendirebilirim(UÇEP karşılığı 3).
Solunum havasında alkol ölçümü yapabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Solunum havasında alkol ölçümü yapabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Soyağacını çıkarabilir ve gerektiğinde genetik danışmanlığa yönlendirebilirim(UÇEP karşılığı 3).
Suprapubik mesane ponksiyonu yapabilirim(UÇEP karşılığı 2).
Temel yaşam desteği sağlayabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Tıp uygulamalarında etik sorunların çözümü hakkında bilgim var(UÇEP karşılığı 3).
Topuk kanı alabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Travma sonrası kopan uzvun uygun olarak taşınmasını sağlayabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Uygulanacak ilaçları doğru şekilde hazırlayabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Vajinal ve servikal örnek alabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Yara-yanık bakımı yapabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Yenidoğan canlandırmasını yapabilirim(UÇEP karşılığı 2).
Yüzeyel sütür atabilme ve alabilme yapabilirim(UÇEP karşılığı 3).

F. Koruyucu Hekimlik ve Toplum Hekimliği Uygulamaları

Acil yardımların organizasyonunu yapabilirim(UÇEP karşılığı 2).

Aile danışmanlığı verebilirim(UÇEP karşılığı 2).
Aile planlaması danışmanlığı yapabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Bağışıklama hizmetlerini yürütebilirim(UÇEP karşılığı 4).
Doğru emzirme yöntemlerini öğretebilirim(UÇEP karşılığı 4).
Esnaf ve işyeri denetimi yapabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Kendi kendine meme muayenesini öğretebilirim(UÇEP karşılığı 4).
Kontrasepsiyon yöntemlerini doğru uygulayabilir ve kullanıcıları izleyebilirim(UÇEP karşılığı 3).
Olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti sunabilme hakkında bilgi sahibiyim(UÇEP karşılığı 2).
Periyodik muayene, kontrol ( Kardiyak risk hesaplama, adölesan danışmalığı, tütün danışmanlığı, kanser taraması vb) yapabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları engelleyici önlemleri alabilirim(UÇEP karşılığı 3).
Toplu yaşam alanlarında enfeksiyonları engelleyici önlemleri alabilirim(UÇEP karşılığı 4).
Topluma sağlık eğitimi verebilirim(UÇEP karşılığı 3).
Toplumda bulaşıcı hastalıklarla mücadele edebilirim(UÇEP karşılığı 3).
Toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler kullanarak saptayabilme ve çözüm yollarını ortaya koyabilirim(UÇEP karşılığı 3).